MerkurIS - zmeny 2.2.3.1

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.3.1

 • Dovoz CV
  • Výmer platieb / Plat. príkaz - sumy max. na 2 des. miesta
  • Dopnenie údaju "Požadovaná výška zabezpečenia" na "Platobný príkaz"
  • oprava súčtov nákladov D07xx v zozname tovarových riadkov
 • eCommerce
  • korekcia dokladu pri importe SK129A
  • Výmer platieb / Plat. príkaz - sumy max. na 2 des. miesta
 • Ostatné
  • fix AccessViolation pri prihlasovani do Cep-u/ECommerce
  • úprava zobrazenia sumárov v tlačových výstupoch
  • úprava zobrazenia sumárov v účtovaných položkách
  • úprava zobrazenia súm s viac desatinnými miestami

Previous Post Next Post