MerkurIS - zmeny 2.2.3.0

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.3.0

 • Ak používate viac užívateľskú verziu, po aktualizácii programu je potrebné obnoviť licenčné informácie

  vyuzslmsp1

  obnovallicencie

 • Zmena podpisovej politiky s účinnosťou od 02.10.2021

 • Dovoz CV

  • úprava tlačových výstupov "Výmer platieb" a "Platobný príkaz"
   Tlačové zostavy „Výmer platieb“ a „Platobný príkaz“ boli upravené v tom zmysle, že platobné údaje (IBAN, variabilný symbol...) sa nachádzajú už iba v „Platobnom príkaze“.
   Zmena bola potrebná kvôli častým duplicitným platbám v prípade, keď špedícia zaplatila colný dlh za dovozcu, dovozcovi poslali pre informáciu „Výmer platieb“ a ten to „iniciatívne" zaplatil na účet FS druhý krát.

  Ak chcete aby colný dlh zaplatil Dovozca, musíte mu „prikázať“ aby to zaplatil a na to slúži Platobný príkaz - s platobnými údajmi (IBAN, variabilný symbol...)

  pp

  Ak chcete Dovozcu iba informovať o výške colného dlhu, ktorý už bol zaplatený, použite Výmer platieb - bez platobných údajov

  vp

  • pridaná možnosť výberu prílohy (výmer, plat.príkaz) pri vytváraní emailu

  V nastavení "Email po prepustení/vybavení... " je možné nastaviť, ktorý z dokumentov "Platobný príkaz" alebo "Výmer platieb" sa má priložiť do emailu. Taktiež je možné nastaviť aby používateľ mohol pri každom generovaní mailu operatívne rozhodnúť, ktorý z dokumentov sa má v danom prípade priložiť.

  vp_pp

  • doplnenie stlpčeka "Cerifikáty" do zoznamu dokladov
  • oprava chyby súčtu dopravy D0610 pri vytváraní kumulovaného dokladu typu "Z"
 • Tranzit odoslanie

  • oprava importu z xml (chýbajúce LRN/MRN)
 • eCommerce

  • pridaná možnosť výberu prílohy (výmer, plat.príkaz) pri vytváraní emailu
  • doplnenie tlačového výstupu "Platobný príkaz"
  • úprava tlačového výstupu "Výmer platieb"
  • Oprava funkčnosti voliteľných údajov
 • Ostatné

  • využitie služby MSP + zistenie optimálneho typu služby

  vyuzslmsp1

  vyuzslmsp2

  MerkurIS zobrazí aktuálne používaný program a súčasne navrhne optimálny. Stlačením tlačítka "Objednať" program pripraví email pre objednanie zmeny typu služby na optimálny

  vyuzslmsp3

  Pred objednaním zmeny skontrolujete viacej mesiacov aby ste sa vyhli zmene typu služby na základe jedného výnimočného mesiaca

  • Ctrl+A Zobrazí stĺpec pre označenie a označí všetky záznamy
  • akceptovanie systémových nastavení tlačiarne /duplex/ pri tlači bez dialógového okna pred tlačou
  • oprava chyby pri odosielaní dokladov s vysokými sumami alebo s vysokým počtom desatinných miest

Previous Post Next Post