MerkurIS - zmeny 2.2.3.2

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.3.2

  • Dovoz CV
    • Oprava tlačového výstupu "Výmer platieb" - údaj "Dátum skutočnej úhrady"
  • Ostatné
    • Fix AccessViolation pri prihlasovani do Cep-u/Ecommerce ak je zapnuté v nastaveniach "automaticky vyvolať prihlásenie"

Previous Post Next Post