MerkurIS - zmeny 2.2.2.1

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.2.1

 • Vývoz - predbežné CV
  • oprava funkčnosti "Hromadných operácií"
 • eCommerce
  • generovanie SK180-Mesačné hlásenie
  • pridaný stĺpec "Predajca-Krajina" do prehľadu dokladov
  • Tlačový výstup "doklad eCommerce" + priložiť k e-mailu
  • Tlačový výstup "Výmer platieb - mesačné hlásenie" + priložiť k e-mailu
  • Úpravy tlačových dialógov eCommerce
 • Dovoz - predbežné CV
  • oprava funkčnosti "Hromadných operácií"
 • Dovoz - CV
  • doplnenie údaju "Číslo opravy" na tlačový výstup (výtlačok 6 a 8)
 • Vývoz - Tranzit odoslanie
  • oprava funkčnosti "Hromadných operácií"
 • Vývoz - CV
  • Oprava poslania tlačovej zostavy e-mailom
 • Ostatné

  • Úprava importu z xml (vytvorenie dokladu) - ignorovanie atribútov ktoré sa nachádzajú v XML ktorá je generovaná z webovej aplikácie
  • Úpravy názvov niektorých tlačových výstupov
  • Úprava spúšťania globálnych úloh
  • Úprava automatického sťahovania CEPu a ECommerce kedy sa sťahujú kanály nezávisle od seba
   Komunikácia s CEP prebieha cez 4 komunikačné kanály + 1 kanál eCommerce. MerkurIS pre overenie funkčnosti komunikácie testuje funkčnosť všetkých kanálov. V predchádzajúcich verziách v prípade výpadku jedného z nich vyhlásil celkovú chybu elektronickej komunikácie.
   Od verzie 2.2.2.0 sú kanály izolované a výpadok jedného z nich neovplyvní činnosť ostatných kanálov. MerkurIS oznámi "čiastočná chyba spojenia" ale bude pokračovať v komunikácii s CEP vo všetkých ostatných kanáloch, ktoré sú funkčné.

  izolovane_kanaly2

  • Opravený názov prílohy emailu (xml, pdf) v starších verziach emailových klientoch Outlook, Thunderbird pri použití MAPI
  • Úpravy tlačových dialógov

  tlacovy_dialog

  tlac1 - okamžitá tlač na zvolenú tlačiareň
  tlac2 - pred tlačou sa zobrazí tlačový dialóg pre prípadnú zmenu rozsahu tlače alebo vlastností tlačiarne
  tlac2dialog
  tlac3 - na obrazovke zobrazí náhľad pred tlačou
  tlac4 - uloží tlačovú zostavu vo formáte PDF do zvoleného adresára
  tlac5 - vytvorí nový email a priloží k nemu tlačovú zostavu ako prílohu vo formáte PDF

Previous Post Next Post