MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.3

  • Vývoz CV
    • Úprava pravidla PR004 - pridanie UA do EZVO (UA je od 1.10.2022 pod kódom deklarácie "EU")
  • eCommerce
    • Pridaný stĺpec email po SK129A

Previous Post Next Post