MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.2

  • Fakturácia
    • Oprava editácie číselníka poplatkov

Previous Post Next Post