MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.20.5

 • Dovoz predbežné CV
  • Doplnenie kontrol
  • Fix editácie firiem v TP
  • Možnosť zadefinovať predvolené certifikáty
 • EKCKV
  • Oprava znenia pravidla PR004 (doplnenie UA)
 • Vývoz predbežné CV
  • Doplnenie kontrol
  • Fix editácie firiem v TP
  • Možnosť zadefinovať predvolené certifikáty
 • Dovoz CV
  • Oprava posielania emailu po prepustení/vybavení keď kontaktná osoba nemá definovanú emailovú adresu
 • Vývoz CV
  • Oprava posielania emailu po prepustení/vybavení keď kontaktná osoba nemá definovanú emailovú adresu
 • Tranzit odoslanie
  • Doplnenie kontrol
  • Doplnenie funkčnosti pri manuálnom importe správy SK029
  • Oprava posielania emailu po prepustení/vybavení keď kontaktná osoba nemá definovanú emailovú adresu
 • eCommerce
  • Možnosť zadefinovať predvolené certifikáty
  • Úprava importu SK129A - vymazanie platieb v databáze, ak opravou dokladu v colnom systéme došlo k ich odstráneniu
  • Úprava importu SK129A - prepísanie údajov "Nomenklatúra" a "Popis tovaru", ak opravou dokladu v colnom systéme došlo k ich zmene
  • Oprava posielania emailu po prepustení/vybavení keď kontaktná osoba nemá definovanú emailovú adresu
 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

Previous Post Next Post