MerkurIS - zmeny 2.2.19.1

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.1

  • Dovoz CV
    • Opravené popisy dopravných nákladov

Previous Post Next Post