MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.0

 • Nová funkcia

  • Možnosť Vyhodnotiť CV s vyžitím "Kalkulačného modulu FS SR"
   Finančná správa SR pripravila pre deklarantov novú službu „Vyhodnotenie CV“. Účelom služby je umožniť ešte pred samotným odoslaním dokladu Dovoz CV (pred odoslaním správy SK415, prípadne SK413, SK413A) vyhodnotiť správnosť CV v dovoze a vypočítať colný dlh. Viac o použití tejto služby sa dozviete v dokumentácii
 • Fakturácia - fakt. služby

  • Definovanie fakturačných služieb na dokument, položku a colné poplatky spolu, hodnotu tovaru, CLO, DPH a celkovú fakturovanú sumu
  • Automatické pridanie fakturovanej služby po prepustení dokladu
 • Dovoz CV

  • Pridanie varovania na doklady OoPT 411 po lehote kumulácie do CV typu Z
  • Pridanie parametra do nastavenia: "Zaradiť do varovaní po lehote X dní bez kumulácie do CV typu Z"
  • Ak je typ zastúpenia 2, pri zmene Dovozcu zmeniť Deklaranta, buď automaticky alebo na otázku (voľba v nastaveniach programu)
 • Tranzit odoslanie

  • Doplnené kontroly na číselníky
 • Vývoz CV

  • Ak je typ zastúpenia 2, pri zmene Odosielateľa / vývozcu zmeniť Deklaranta, buď automaticky alebo na otázku (voľba v nastaveniach programu)
 • Ostatné

  • Oprava spustenia aktualizácie po kliknutí na informačný panel
  • Orezanie presahujúceho textu v exporte do PDF
  • Oprava validácie čísla GRN
  • Aktualizáciu programu je možné vykonať iba po prihlásení do agendy
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

Previous Post Next Post