Úprava v nastavení zálohovania

vo verzii 3664 nastala drobná zmena v ukladaní kópie zálohy. Ak máte v nastaveniach zálohovanie nastavené "Ukladať kópiu zálohy do:" budete pri spustení programu upozornení že je potrebné znovu zapísať adresár pre ukladanie kópie zálohy:

Viac informácií o nastavení zálohovania nájdete v dokumentácii

Ďalšie zmeny a úpravy

 • odstránenie "náhodných" chybových hlášok počas behu programu alebo pri jeho ukončení
 • drobná úprava automatického sťahovania správ
 • Kompresia dát (pri pripojeni k databáze cez Internet)
 • úprava validácie URI identifikátora subjektu pri zápise a odosielaní
 • malá korekcia gridu "Zabezpečenie" a doplnenie volania číselníka dopl.kódov
 • EUR, CMR - úprava korekcie tlače
 • Dovoz CV
  • vypnutie kontroly podľa pravidla PR017
  • zmena údajov v jednotlivej záruke ak sa zmenia príslušné údaje v hlavičke dokladu
  • Jednotlivá záruka - úprava okna pred tlačou
  • oprava posielania Jednotlivej Záruky pre eIDAS
 • Vývoz CV
  • oprava importu z SK515

Previous Post Next Post