MerkurIS-najvýznamnejšie zmeny vo verzii 1.0.186.3496

Nová funkcia Zálohovanie agendy

V nastavení programu je možné aktivovať pravidelné automatické zálohovanie agendy:

Viac o novej funkcii a spôsobe jej použita si môžete prečítať v dokumentácii.

Ďalšie zmeny a úpravy

 • Dovoz CV
  • doplnenie LRN a oprava meny pre údaj "Jednotková cena" na tlačovom výstupe pre skladovú evidenciu
  • zaokrúhľovanie "Celk.fakt. sumy" na 2 desatinné miesta
  • správa SK470 obsahujúca "Výzva deklarantovi" zobrazí upozornenie-výkričník
 • Vývoz
  • CV-možnosť úpravy skupiny "Prílohy" po prepustení
  • doplnenie LRN a oprava meny pre údaj "Jednotková cena" na tlačovom výstupe pre skladovú evidenciu
  • oprava kontroly v sekcii "Colný sklad"
  • oprava dĺžky údajov "Opis tovaru" a "Číslo kontajnera"
 • Tranzit Odoslanie
  • doplnenie tlačového výstupu "Údaje CV"
  • oprava generovania SK141
  • povolené ukladanie správy SK015F
 • Číselník kurzov
  -úprava odsekov pre kurz na 6 desatinných miest
 • Nástenka
  • doplnený návrh rozhodnutia (SK480)
 • EUR
  • Tlač - doplnené "Poslať E-mailom"
 • CMR
  • Tlač - doplnené "Poslať E-mailom"
 • DCH
  • Tlač - doplnené "Poslať E-mailom"
 • Varovania
  • Dovoz CV: Na úhradu v lehote spl. zmenené na: Na úhradu v lehote 1-2 dní
 • Prílohy
  • Automatická konverzia obrázkových príloh do PDF

Next Post