MerkurIS - zmeny 2.2.7.1

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.7.1

  • ECKD,ECKV
    • Pridaný filter podľa nomenklatúry
  • Ostatné
    • Pre odosielanie emailu cez SMTP sa použije email používateľa, ak je vyplnený
    • Upravené vytváranie dokladov podľa správ SKx29 - nastavenie je v novej verzii predvolene vypnuté

Previous Post Next Post