MerkurIS - zmeny 2.2.7.0

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.7.0

 • Dovoz CV
  • Pridaný stĺpec Zoznam predchádzajúcich dokumentov do zoznamu dokladov
  • Aktivovaná časť b) pravidla PR610. Časť a) zostáva deaktivovaná.
 • Tranzit odoslanie
  • Možnosť vygenerovať email po SK029
 • Vývoz CV
  • Pridaný stĺpec Zoznam predchádzajúcich dokumentov do zoznamu dokladov

Previous Post Next Post