MerkurIS - zmeny 2.2.6.0

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.6.0

 • Dashboard
  • Nástenka-Online-info -úpravy v zobrazení a smerovaní odkazov
 • Dovoz CV
  • Upravy podla špecifikácie 1.14 pravidla PR610 a PR708 platné od 4.12.2021
  • Možnosť dodatočne zadat výšku ručenia pri posielani správy SK671
  • Použitie nového číselnika firiem
 • Ostatné
  • EUR1,CMR1,T2L,DCH-pridanie stĺpca "Príznak" do prehľadu dokladov, vrátane možnosti filtrovania
  • Úprava procesu aktualizácie programu
  • Optimalizácia databázy pri aktulizácii
  • Úprava automatického načítavania sprav z cepu pre doklady ktore neboli vytvorené v danej agende ale importované

Previous Post Next Post