MerkurIS - zmeny 2.2.3.4

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.3.4

 • Tranzit príjem
  • Oprava zobrazenia súm s viac desatinnými miestami
 • Ostatné
  • Zálohovanie:oprava pre server na Linuxe
  • Fakturácia:oprava zobrazenia súm s viac desatinnými miestami
  • Účtované položky:oprava zobrazenia súm s viac desatinnými miestami
  • Číselník poplatkov:oprava editačného formulára
  • Fix Otvaranie adresara dokumentov firiem

Previous Post Next Post