MerkurIS - zmeny 2.2.25.0

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.25.0

  • Ostatné
    • Prílohy e-mailu - možnosť ZIP-ovania do ZIP súboru s heslom
    • Číselník firiem - možnosť zadania požiadavky k firme na ZIP-ovanie príloh s heslom

Previous Post Next Post