MerkurIS - zmeny 2.2.24.0

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.24.0

 • Fakturácia
  • Opravy v dávkach fakturačných služieb firmy v okne pre novú faktúru
  • Úprava vyhľadávania v číselníku poplatkov aj podľa kódu tovaru/služby
 • Vývoz predbežné CV
  • Doplnenie kontrol
  • Nastavenie editačného formulára pre opravu
 • Dovoz predbežné CV
  • Doplnenie kontrol
  • Doplnenie kontrol
 • Dovoz CV
  • Prepis dátumu zápisu pri importe SK429A
 • Tranzit príjem
  • Oprava pridelovania poradového čísla evidencie DU
 • Tranzit odoslanie
  • Doplnenie kontrol
 • Vývoz CV
  • Oprava funkčnosti pri úprave odsekov Odosielatel a Príjemca
 • Ostatné
  • Úprava Dialogu s parametrom "viac nezobrazovať" pre Win11
  • Čiselnik Firiem-Chyba pri zotriedení podľa ID
  • Vlastný sadzobník - nastavenie aktuálneho kódu pri otvorení

Previous Post Next Post