MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.0

ver22120_1

 • eCommerce
  • Synchronizácia certifikátov podla správy SK129A
 • Ostatné

  • Opravy v názvoch tlačových úloch

  • Oprava duplicity adries pri odosielaní emailu cez SMTP

  • Nová funkcia Oznamy
   Nová funkcia slúži na zobrazovanie dôležitých upozornení v reálnom čase na informačnej lište v hornej časti programu MerkurIS.

  Dôležité oznamy sa zobrazia na červenom pozadí

  Informatívne oznamy sa zobrazia na modrom pozadí

  Táto funkcia rozširuje zobrazenie informácie o dostupnosti aktualizácie:

oznamy2

... o možnosť zobraziť ďalšie informácie napr. ohľadom aktuálneho problému s CEP, prípadne plánovanej odstávky CIS:

oznamy1

Kliknutím na oznam vás program prepne do Nástenky kde je vidieť aj ostatné, staršie informácia zobrazené detailnejšie.

oznamy3

V niektorých prípadoch je možné kliknutím na oznam zobraziť webovú stránku s podrobným popisom.

oznamy4

Previous Post Next Post