MerkurIS - zmeny 2.1.6.4

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.6.4

 • Zmena komunikačného reťazca "user agent String"
 • Úprava zobrazenia ikon
 • CMR
  • Úpravy vo formulári a náhľade
  • Scrollovanie vo formulári a náhľade
 • EUR
  • Scrollovanie vo formulári a náhľade
 • NCTSP
  • Voliteľné údaje v náhľade
  • Úprava importu XML správ
  • Úprava pri odosielaní nezrovnalostí
 • Zákazkové úpravy

Previous Post Next Post