MerkurIS - zmeny 2.1.6.0

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.6.0

  • Vývoz CV
    • pridaná možnosť filtrovať podľa Evidenčného čísla
  • Import Tovarovej položky umožňuje editáciu existujúcej TP
  • Zákaznícke úpravy

Previous Post Next Post