MerkurIS - zmeny 2.3.4.3

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.3

  • Tranzit odoslanie
    • Úprava tlače odseku C podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2151 - platné pre CV prepustené od 1.12.2023

Previous Post Next Post