MerkurIS - zmeny 2.3.3.3

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.3.3

  • Dovoz predbežné CV
    • Oprava použitia pola "Prevádzka"

Previous Post Next Post