MerkurIS - zmeny 2.3.3.0

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.3.0

  • Dovoz predbežné CV
    • Dopnená podpora pre systém ICS2 - správy SK747, SK757, SK797
  • eCommerce
    • Dopnené zmeny pre verziu 3 (oprava MH a ďalšie)

Previous Post Next Post