MerkurIS - zmeny 2.3.0.0

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.0.0

 • Fakturácia
  • Oprava chyby "Privileged instruction"
 • Dovoz CV
  • Oprava zápisu nulovej dopravy do položky a podskupín
  • Úprava zobrazovania desatinných čísiel v podskupinách dokladu
  • Pri spracovaní správy SK429A sa kontroluje a dopĺňa skupina "Nakládové kusy" - údaje RDT a MRN
 • Ostatné
  • Zvýšenie bezpečnosti ukladania hesiel používateľov v databáze
  • Zjednotenie číselníkov firiem v moduloch
  • Opravené zarovnanie textu stlpca v gride pri zmene jeho šírky

Previous Post Next Post