MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.29.2

 • Fakturácia
  • Oprava filtrácie pripravených fakturačných služieb
 • Vývoz predbežné CV
  • Zobrazenie priebehu pri importe tovarových položiek
 • Tranzit príjem
  • Zobrazenie priebehu pri importe tovarových položiek
  • Hromadné pridávanie nových dokladov pre zjednodušený postup
 • Dovoz predbežné CV
  • Zobrazenie priebehu pri importe tovarových položiek
 • EUR
  • Nové tlačivo EUR1 od r.2023 - možnosť výberu medzi starým a novým
 • Dovoz CV
  • Úprava tlačiva Jednotlivá záruka
  • Hromadná tlač - Kombinovaná/Multi tlač
  • Oprava chyby tlače pri zle vybraných častí dokumentu
  • Zobrazenie priebehu pri importe tovarových položiek
  • Odstránené párovanie firmy podľa názov, ICO.... Odosielanie emailov bude funkčné iba pre firmy, ktoré boli vybrané z číselníka.
  • Korekcia pri importe správ SK429A a SK404A, ak prídu v opačnom poradí (zohľadňuje sa rozdiel časov do 60 sekúnd)
  • Úprava textov a funkčnosti pre kontakty na odosielanie emailov
 • Vývoz CV
  • Hromadná tlač - Kombinovaná/Multi tlač
  • Oprava chyby tlače pri zle vybraných častí dokumentu
  • Zobrazenie priebehu pri importe tovarových položiek
  • Odstránené párovanie firmy podľa názov, ICO.... Odosielanie emailov bude funkčné iba pre firmy, ktoré boli vybrané z číselníka.
  • Úprava textov a funkčnosti pre kontakty na odosielanie emailov
 • Tranzit odoslanie
  • Zobrazenie priebehu pri importe tovarových položiek
  • Odstránené párovanie firmy podľa názov, ICO.... Odosielanie emailov bude funkčné iba pre firmy, ktoré boli vybrané z číselníka.
 • eCommerce
  • Hromadná tlač - Kombinovaná/Multi tlač
  • Úprava funckie spracovania správy SK129A - zmena údajov dokladu po oprave CV
  • Zobrazenie priebehu pri importe tovarových položiek
  • Odstránené párovanie firmy podľa názov, ICO.... Odosielanie emailov bude funkčné iba pre firmy, ktoré boli vybrané z číselníka.
  • Úprava textov a funkčnosti pre kontakty na odosielanie emailov
 • Ostatné
  • Opravené otváranie číselníka poplatkov z fakturácie
  • Možnosť nastaviť/odobrať príznak viacerým dokladom naraz
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

Previous Post Next Post