MerkurIS - zmeny 2.2.22.1

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.22.1

 • Dovoz CV
  • Automatické odoslanie emailu po SK429, SK425, SK529A, SK599, SK029 cez SMTP server
 • Tranzit odoslanie
  • Automatické odoslanie emailu po SK429, SK425, SK529A, SK599, SK029 cez SMTP server
 • Vývoz CV
  • Automatické odoslanie emailu po SK429, SK425, SK529A, SK599, SK029 cez SMTP server
 • eCommerce
  • Automaticke odosielanie emailu po SK129
 • Ostatné
  • Predvolené použitie TLS 1.2 pre HTTPS komunikáciu
  • Predvolené použitie TLS 1.2 pre komunikáciu s CEPom
  • Upravená funkcia zmena hesla v Používatelia / skupiny / oprávnenia
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

Previous Post Next Post