MerkurIS - zmeny 2.2.13.3

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.3

 • Dovoz CV
  • Úprava zobrazenia zložených platieb a ich vzorcov
 • Tranzit príjem
  • Úprava importu dokladu OTS z XML - multiimport
 • Ostatné
  • Do filtra pre stav pridaná možnosť "Bez MRN"
  • Opravené kopírovanie bunky v gride
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

Previous Post Next Post