MerkurIS - zmeny 2.2.13.0

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.0

 • Dovoz predbežné CV
  • Doplnený tlačový výstup
 • Vývoz predbežné CV
  • Doplnený tlačový výstup
  • Oprava detekcie správneho nastavenia identifikátorov pre elektronickú komunikáciu
 • Dovoz CV
  • Doplnené funkcie pre správu SK411 - automatické(ak nepríde správa SK460)/manuálne označenie "Prepustené (OoPT)"
  • Pridaný filter "Druh deklarácie"
  • Pridaný stĺpec "Číslo opravy"
  • Pridaný stĺpec "Kurz"
 • Tranzit príjem
  • Upozornenie podla vl.sadzobníka
  • OTS-Import dokladu z XML správy SK07OTS
 • Tranzit odoslanie
  • Upozornenie podla vl.sadzobníka
 • Vývoz CV
  • Pridaný stĺpec "Číslo opravy"
  • Pridaný stĺpec "Kurz"
 • Ostatné
  • Uprava generovania changelogu
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

Previous Post Next Post