MerkurIS - zmeny 2.2.12.2

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.2

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

Previous Post Next Post