Porovnajte si mesačné náklady za MerkurIS pri modeloch platby MSP a FLATMSP: variabilná platba podľa počtu vytvorených dokladov a položiek (zadajte celkové spočítané počty dokladov Vývoz/Dovoz, NCTS Odoslanie/Príjem, PCV Vstup/Výstup, EUR, CMR, DCH/DDCH, ZJCD, Fakturácia, Pokladňa,T1 , T2 a ich položiek, ktoré mesačne vytvárate). Platí sa po ukončení mesiaca.

FLAT: fixná platba podľa zvolených modulov a počtu používateľov (zadajte počet používateľov a zvoľte potrebné moduly). Platí sa zvyčajne 6 mesiacov vopred.

Upozornenie: tento výpočet je iba orientačný a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou.

MSP FLAT
Počet používateľov Neobmedzený
Počet dokladov Neobmedzený
Počet položiek Neobmedzený
Moduly
- Dovoz
- Vývoz
- NCTSo
- NCTSp
- DCH
- EUR1
- CMR
- Fakturácia
Optimálny typ služby MSP -
Cena/mesiac (EUR bez DPH):