Dokumentácia k programu JCDwin

Odosielanie príloh do CEP stiahnuť
Postup pre odosielanie príloh pomocou aplikácie CEP.EKR.APP, dátum publikovania 05. 06. 2019

Všeobecné zmluvné podmienky stiahnuť
Všeobecné zmluvné podmienky pre Zmluvu o používaní služieb programu JCDwin, formát PDF, platné od 25. 5. 2018

Inštalácia a nastavenie programu JCDwin stiahnuť
Príručka administrátora pre inštaláciu a nastavenie programu, vrátane nastavenia elektronickej komunikácie, formát PDF, verzia 2, dátum publikovania 05. 9. 2017

Odosielanie zoznamu pre fakturáciu stiahnuť
Dokument popisuje spôsob odoslania podkladov pre fakturáciu "za využívanie služieb programu JCDwin", ako aj technické požiadavky pre jeho úspešné odoslanie, formát PDF, verzia 2, dátum publikovania 05. 9. 2017

Mesačný servisný poplatok JCDwin - postup stiahnuť
Dokument popisuje postup pre úspešnú migráciu programu JCDwin na nový spôsob, pri ktorom sa platí mesačný servisný poplatok "za využívanie služieb programu JCDwin", formát PDF, verzia 1, dátum publikovania 21. 12. 2010

Ako v module NCTS odosielateľ vytvoriť doklad typu TIR-karnet stiahnuť
Metodický postup pre vytvorenie dokladu TIR v module NCTSo, formát PDF, verzia 1, dátum publikovania 17. 5. 2010

Príručka pre modul ECKv stiahnuť
Príručka pre modul ECKv, dátum publikovania 2. 11. 2009

Príručka pre program JCDwin stiahnuť
Príručka pre program JCDwin, formát PDF

Import/export dokladov JCD vo formáte XML

  • Popis XML štruktúry súboru pre import/export, formát PDF stiahnuť
  • Príklad importného/exportného súboru vo formáte XML (8 524 B) formát XML stiahnuť

Adobe reader stiahnuť
Na čítanie dokumentácie vo formáte PDF potrebujete mať nainštalovaný program Adobe Reader.