Číselník colníc

od 3.1.2019 v číselníku colníc nie je možné určiť, či je colnica použiteľná pre dovoz alebo vývoz. Z týchto dôvodov sme nútení upraviť programy MerkurIS a JCDwin tak, že aj v dovoze aj vo vývoze nebude pri výbere filtrovať colnice, ale bude ponúkať všetky colnice a deklarant sám musí vedieť, či je colnica použiteľná pre dovoz alebo vývoz.

MerkurIS - Úprava bola uskutočnená vo verii 1.0.140.2390.

Previous Post Next Post