David Plus spol. s r.o.
4. May 2016 19:20
Kontakty, prevádzky, mapy...
  • adresy prevádzky a sídla
  • telefonické a e-mailové kontakty
  • Mapy

Kontakty

Pomoc vzdialeným prístupom
Stiahnite si program pre pomoc vzdialeným prístupompomoc.exe
Ako funguje pomoc vzdialeným prístupom...>>>
Aktuálne informácie

Seminár eDovoz v legislatíve a v praxi...>>>


Zmena adresy
Zrušené tlf. číslo 037-693008x

Tlačivá CMR s kombinovaným popisom slovensky / anglicky ...>>>

Starostlivosť o informačný systém colného deklaranta ...>>>

Antivírusová ochrana počítača colného deklaranta ...>>>

Náš partner

Náš partner pre colné a daňové poradenstvo:
Na stiahnutie
Vyskúšajte si zadarmo PLNE FUNKČNÝ program JCDwin...>>>
Vyskúšajte si zadarmo PLNE FUNKČNÝ program IStat...>>>
Diskusné fórum
JCDwin...>>>
IStat...>>>

Mapa

Mapa