David Plus spol. s r.o.
25. February 2017 12:15
Kontakty, prevádzky, mapy...
  • adresy prevádzky a sídla
  • telefonické a e-mailové kontakty
  • Mapy

Kontakty

Pomoc na diaľku
Stiahnite si program pre pomoc vzdialeným prístupompomoc.exe
Ako funguje pomoc vzdialeným prístupom...>>>
Aktuálna verzia JCDwin
verzia: 2017.1(17.1.3.111)
dátum: 11.1.2017
Aktuálna verzia IStat
verzia: 2.4.a
dátum: 20.01.2017
Aktuálne informácie
11. 7. 2016 bolo spustené elektronické colné konanie v dovoze ...>>>


Tlačivá CMR s kombinovaným popisom slovensky / anglicky ...>>>

Starostlivosť o informačný systém colného deklaranta ...>>>

Antivírusová ochrana počítača colného deklaranta ...>>>

Náš partner

Náš partner pre colné a daňové poradenstvo:
Na stiahnutie
Vyskúšajte si zadarmo PLNE FUNKČNÝ program JCDwin...>>>
Vyskúšajte si zadarmo PLNE FUNKČNÝ program IStat...>>>
Diskusné fórum
JCDwin...>>>
IStat...>>>

Mapa

Mapa