David Plus spol. s r.o.
24. April 2018 2:35
DAVID PLUS, spol. s r. o.
  • Colný software a tlačivá
  • Správa počítačových systémov
  • Antivírová ochrana, servis

David plus, spol. s r. o.

Pomoc na diaľku
Stiahnite si program pre pomoc vzdialeným prístupomonline_pomoc.exe
Ako funguje pomoc vzdialeným prístupom...>>>
Aktuálna verzia JCDwin
verzia: 2018.2(18.2.8.409)
dátum: 9.4.2018
Aktuálna verzia IStat
verzia: 2.5.a
dátum: 19.01.2018
Aktuálne informácie

Nová podpisová politika platná od 03.12.2017 ...>>>

Nové VZP pre Zmluvu o používaní služieb programu JCDwin platné od 01.12.2017 ...>>>

Tlačivá CMR s kombinovaným popisom slovensky / anglicky ...>>>

Starostlivosť o informačný systém colného deklaranta ...>>>

Antivírusová ochrana počítača colného deklaranta ...>>>

Náš partner

Náš partner pre colné a daňové poradenstvo:
Na stiahnutie
Vyskúšajte si zadarmo PLNE FUNKČNÝ program JCDwin...>>>
Vyskúšajte si zadarmo PLNE FUNKČNÝ program IStat...>>>
Diskusné fórum
JCDwin...>>>
IStat...>>>

Novinky

Nová podpisová politika

3.12.2017 končí platnosť podpisovej politiky vydanej Národným bezpečnostným úradom SR ( NBÚ SR) v roku 2013. Na základe tejto skutočnosti, po uvedenom dátume nebude možné používať túto podpisovú politiku ...>>>

Elektronické colné konanie v dovoze

Úplný Zoznam pravidiel pre eDovoz

11. 7. 2016 Finančná správa SR spustila do ostrej prevádzky dlho očakávaný systém pre elektronickú komunikáciu v dovoze ...>>>

Tlačivá CMR s kombinovaným popisom slovensky / anglicky

Ako jediní v SR Vám ponúkame naše vlastné tlačivá CMR s kombinovaným popisom slovensky / anglicky...>>>

Technická starostlivosť o informačný systém colného deklaranta

Poznáte to – pokúšate sa odoslať elektronickú správu a niečo nefunguje. Vy si lámete hlavu, či je problém v programe, v počítači, v pripojení na internet, v elektronickej komunikácii s colným úradom alebo nebodaj bol počítač zavírený. Neviete, či máte zatelefonovať do spoločnosti DAVID PLUS, na helpdesk colnej sekcie FR SR alebo rýchlo hľadať nejakého technika...>>>

Antivírusová ochrana počítača colného deklaranta

Ak ste používateľom aktuálnej verzie nášho colného softvéru, môžete využiť možnosť zakúpenia ľubovoľného produktu ESET za najvýhodnejších podmienok ...>>>
Ak nie ste používateľom aktuálnej verzie nášho colného softvéru, kontaktujte nás a určite pre Vás nájdeme akceptovateľné riešenie

Kompletný softvér pre elektronické colné konanie ako služba už za 11,90 EUR mesačne

PLAŤTE IBA TOĽKO, KOĽKO Z PROGRAMU SKUTOČNE VYUŽIJETE. Najpoužívanejší softvér na elektronické colné konanie JCDwin v kompletnej zostave vrátane všetkých modulov a pre neobmedzený počet používateľov v sieti môžete používať aj bez jednorázového nákupu licencie ako službu už od 11,90 EUR bez DPH mesačne...>>>


Softvér pre elektronické colné konanie a colné tlačivá

JCDwin
Program JCDwin je najpoužíva- nejší program v SR na vystavovanie a tlač colných dokladov JCD, CMR, EUR, DCH... a v spolupráci s modulmi NCTS a ECKv aj na elektronickú komunikáciu s elektronickou podateľňou Colnej správy SR a na odoslanie elektronických colných vyhlásení vo vývoze, dokladov T1, T2, TIR...
Intrastat
Program IStat-Intrastat je najpoužívanejší komerčný systém určený pre primárny zber, evidenciu a odosielanie štatistických hlásení. Komplexný systém s množstvom kontrolných a štatistických funkcií pre vytváranie, tlač a odosielanie hlásení Intrastat cez Internet.
Colné tlačivá
Kvalitné colné tlačivá, ktoré sú dlhodobo odskúšané z hľadiska kvality a presnosti tlače, sú základným predpokladom pre kvalitnú tlač colných dokladov. Na našej stránke si tlačivá môžete hneď aj objednať, jednoducho a bez potreby registrácie.

Správa počítačových systémov

Aby Vám problémy s počítačmi nerobili vrásky na čele IT Outsourcing - pravidelný servis informačného systému.
Nie len Vaše auto potrebuje pravidelnú starostlivosť. Dlhodobý výpadok auta síce nie je príjemný, ale dá sa požičať druhé. Výpadok informačného systému a strata dát však môžu mať pre firmu fatálne dôsledky...
Antivírusová ochrana

Antivírusové produkty spoločnosti ESET s technológiou ThreatSense® poskytujú tú najlepšiu možnú ochranu pred známymi aj budúcimi počítačovými vírusmi.

IP telefónia
IP telefónia predstavuje v súčasnosti najmodernejší spôsob telefonovania. IP telefónia využíva počítačovú sieť na hlasový prenos. Hlas sa transformuje na dáta, ktoré sú odosielané prostredníctvom počítačovej siete a na druhej strane telefónnej linky sa opäť transformujú na hlas.

Zjednodušenie telefónnej komunikácie, zníženie poplatkov za telefonovanie - IP telefónia.